Εκκλησίες και Ιεροί Ναοί

Κατασκευάζουμε εκκλησίες χτίζοντας και επενδύοντας τους τοίχους. Τοποθετούμε μαρμάρινα δάπεδα και πορτοσιές.

Κατασκευάζουμε αρχιτεκτονικές προεξοχές (γείσα) και αναλαμβάνουμε την επικεράμωση του ναού με βυζαντινού τύπου κεραμίδια.

Χρησιμοποιούμε παραδοσιακά κονιάματα με εξαιρετικές υδραυλικές και μηχανικές ιδιότητες που αντέχουν στο χρόνο και σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες όπως κουρασάνι, θηραϊκή γη, υδραυλική άσβεστο, κεραμάλευρο κ.ά.

Επίσης ανακατασκευάζουμε παλαιές εκκλησίες χωρίς να αλλοιώνουμε την αρχιτεκτονική τους ομορφιά.

  • Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς
  • Μαρμάρινη κολόνα
  • Μαρμάρινα παράθυρα
  • Χτίσιμο διακοσμητικών τούβλων με σαρδελοτό αρμολόι
  • Κατασκευή γείσου
  • Κατασκευή Στέγης


Άρθρα